Turkiye eduroam Monitoru

No KURUM
INSTITUTION
DURUM
STATUS
NE ZAMANDIR
HOW LONG
1. ULAKRAD01 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
2. ULAKNET-MONITOR ÇALIŞIYOR
WORKING
---
3. TRRAD01 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
4. TRRAD02 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
5. METU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
6. METU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
7. ANKARA ÇALIŞIYOR
WORKING
---
8. COMU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
9. ERCIYES ÇALIŞIYOR
WORKING
---
10. USAK ÇALIŞIYOR
WORKING
---
11. DEU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
12. ESOGU1 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
13. ESOGU2 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
14. TUBITAK ÇALIŞIYOR
WORKING
---
15. UZAY RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
16. UZAY RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
17. KTU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
18. ADU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
19. IEU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
20. PAU-1 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
21. PAU-2 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
22. MAKU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
23. MUGLA ÇALIŞIYOR
WORKING
---
24. KARATEKIN RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
25. GUMUSHANE ÇALIŞIYOR
WORKING
---
26. NKU RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
27. SDU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
28. GANTEP ÇALIŞIYOR
WORKING
---
29. ATAUNI ÇALIŞIYOR
WORKING
---
30. AHIEVRAN ÇALIŞIYOR
WORKING
---
31. AKU RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
32. AKU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
33. SIRNAK ÇALIŞIYOR
WORKING
---
34. ATILIM RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
35. KMU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
36. ITU RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
37. ITU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
38. ITU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
39. MALTEPE RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
40. BATMAN ÇALIŞIYOR
WORKING
---
41. DICLE RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
10/31/2021
42. IYTE ÇALIŞIYOR
WORKING
---
43. GIRESUN ÇALIŞIYOR
WORKING
---
44. MARMARA ÇALIŞIYOR
WORKING
---
45. ISTANBUL ÇALIŞIYOR
WORKING
---
46. IBU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
47. SAKARYA ÇALIŞIYOR
WORKING
---
48. DUZCE RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
10/25/2021
49. ODU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
50. KASTAMONU RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
10/26/2021
51. OZYEGIN RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
52. CUMHURIYET ÇALIŞIYOR
WORKING
---
53. EGE1 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
54. EGE2 RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
55. RIZE ÇALIŞIYOR
WORKING
---
56. GAZI1 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
57. GAZI2 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
58. ARTVIN1 RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
59. ARTVIN2 RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
60. HACETTEPE1 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
61. HACETTEPE2 RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
10/22/2021
62. NEVSEHIR ÇALIŞIYOR
WORKING
---
63. OSMANIYE ÇALIŞIYOR
WORKING
---
64. GOP ÇALIŞIYOR
WORKING
---
65. OMU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
66. OMU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
67. INONU RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
10/22/2021
68. ANADOLU1 RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
69. ANADOLU2 RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
70. YASAR ÇALIŞIYOR
WORKING
---
71. YASAR ÇALIŞIYOR
WORKING
---
72. TRAKYA1 RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
73. TRAKYA2 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
74. AKDENIZ ÇALIŞIYOR
WORKING
---
75. BILECIK ÇALIŞIYOR
WORKING
---
76. BILECIK ÇALIŞIYOR
WORKING
---
77. BOUN ÇALIŞIYOR
WORKING
---
78. SABANCI RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
79. IKC ÇALIŞIYOR
WORKING
---
80. IKC RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
81. KARAELMAS ÇALIŞIYOR
WORKING
---
82. AMASYA ÇALIŞIYOR
WORKING
---
83. BARTIN ÇALIŞIYOR
WORKING
---
84. NIGDE RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
85. BASKENT ÇALIŞIYOR
WORKING
---
86. HITIT ÇALIŞIYOR
WORKING
---
87. FIRAT ÇALIŞIYOR
WORKING
---
88. ULUDAG RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
89. IKU RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
90. TEDU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
91. DUMLUPINAR ÇALIŞIYOR
WORKING
---
92. BALIKESIR RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
93. ADIYAMAN ÇALIŞIYOR
WORKING
---
94. ARTUKLU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
95. KILIS ÇALIŞIYOR
WORKING
---
96. ODTU-NCC-1 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
97. ISZU1 RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
98. ISZU2 RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
99. BEU RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
100. HARRAN RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
10/28/2021
101. BTU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
102. MEDENIYET1 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
103. MEDENIYET2 RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
104. KHAS RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
105. MERSIN ÇALIŞIYOR
WORKING
---
106. BEZMIALEM RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
107. GTU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
108. DHO RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
109. BAYBURT ÇALIŞIYOR
WORKING
---
110. YALOVA ÇALIŞIYOR
WORKING
---
111. YALOVA RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
112. USKUDAR RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
113. USKUDAR RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
114. AYK ÇALIŞIYOR
WORKING
---
115. AREL ÇALIŞIYOR
WORKING
---
116. SELCUK ÇALIŞIYOR
WORKING
---
117. SELCUK ÇALIŞIYOR
WORKING
---
118. ERZINCAN ÇALIŞIYOR
WORKING
---
119. ADANABTU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
120. KAFKAS ÇALIŞIYOR
WORKING
---
121. AGRI ÇALIŞIYOR
WORKING
---
122. THK ÇALIŞIYOR
WORKING
---
123. CBU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
124. AKSARAY ÇALIŞIYOR
WORKING
---
125. ISIK RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
126. ERZURUM ÇALIŞIYOR
WORKING
---
127. ERZURUM ÇALIŞIYOR
WORKING
---
128. FSM ÇALIŞIYOR
WORKING
---
129. AYBU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
130. KOCAELI1 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
131. KOCAELI2 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
132. KOC1 RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
133. KOC2 RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
134. KARATAY RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
135. MKU1 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
136. MKU2 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
137. BILKENT1 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
138. BILKENT2 RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
139. CUKUROVA1 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
140. CUKUROVA2 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
141. EMU RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
142. ALPARSLAN RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
143. ALANYA ÇALIŞIYOR
WORKING
---
144. BANDIRMA RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
145. CANKAYA1 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
146. CANKAYA2 RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
147. GIDATARIM ÇALIŞIYOR
WORKING
---
148. KARABUK1 RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
149. KARABUK2 RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
150. MEF ÇALIŞIYOR
WORKING
---
151. IGDIR ÇALIŞIYOR
WORKING
---
152. OKAN RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
153. OKAN RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
154. TAU RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
155. ASBU RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
156. GSU1 RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
157. GSU2 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
158. ISPARTA ÇALIŞIYOR
WORKING
---
159. SBU RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
160. SBU RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
161. BOZOK ÇALIŞIYOR
WORKING
---
162. YILDIZ ÇALIŞIYOR
WORKING
---
163. IDU RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
164. HACIBAYRAM ÇALIŞIYOR
WORKING
---
165. MEDIPOL ÇALIŞIYOR
WORKING
---
166. KTUN RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
21-10-2021
167. KTUN ÇALIŞIYOR
WORKING
---
168. BAKIRCAY ÇALIŞIYOR
WORKING
---
169. ERBAKAN ÇALIŞIYOR
WORKING
---
170. TRABZON ÇALIŞIYOR
WORKING
---
171. KIRIKKALE ÇALIŞIYOR
WORKING
---
172. KAPADOKYA ÇALIŞIYOR
WORKING
---
173. KAYSERI ÇALIŞIYOR
WORKING
---
174. SIVASBTU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
175. TINAZTEPE RADIUS ÇALIŞIYOR AMA KURUM DIŞI İSTEK KABUL ETMİYOR
RADIUS IS WORKING BUT REJECTING OFF-CAMPUS REQUESTS
21-10-2021
176. KIRKLARELI ÇALIŞIYOR
WORKING
---
177. AFSU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
178. BILGI ÇALIŞIYOR
WORKING
---
179. IUC1 ÇALIŞIYOR
WORKING
---
180. ARDAHAN ÇALIŞIYOR
WORKING
---
181. YYU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
182. SAMSUN ÇALIŞIYOR
WORKING
---
183. ANKARAMGU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
184. LOKMANHEKIM RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
10/28/2021
185. ISTE ÇALIŞIYOR
WORKING
---
186. SUBU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
187. KSBU ÇALIŞIYOR
WORKING
---
188. ANKARAMEDIPOL RADIUS ÇALIŞMIYOR VEYA ERİŞİLEMİYOR
RADIUS IS NOT WORKING OR UNREACHABLE
08/09/2022
189. ISTIKLAL ÇALIŞIYOR
WORKING
---

Son Guncelleme / Last Updated : 10/02/22 23:29

eduroam Türkiye Monitorü Versiyon: 2.11